Вийти

Група кор. :
Регіон :


Помилка!
Ви не залоговані. Будь-ласка введіть свій логін та пароль.

Індивідуалізована освітня система в кожній школі

Наш сервіс – це хмарний додаток, в якому реалізовані принципи цілісної педагогічної особистісно-розвивальної системи Киричука Валерія Олександровича.

Вказана система спрямована на всебічний розвиток особистості дитини та збереження її здоров’я і являє собою поєднання найновіших знань в областях педагогіки, психології, медицини, обробки даних та створення і управління проектами особистісного розвитку учнів закладів середньої освіти.

Суть концепції системи – кожна дитина розвивається унікальним способом, тому потребує індивідуального підходу.

Система функціонує на основі дев’яти взаємозалежних і взаємодоповнюючих психолого-педагогічних авторських технологій, а саме: діагностика, аналіз, конструювання, програмування, моделювання, планування, творення, реалізація, моніторинг, що утворюють цілісну інноваційну систему на хмарному сервісі.

Використання сервісу передбачає проведення опитування в онлайн- режимі учасників освітнього середовища (учня, класного колективу, педагогів, батьків, медичних працівників), визначення об’єктивних проблем і потенційних можливостей особистісного розвитку, конструювання тактичних задач, застосування проектного методу організації праці педагогічними працівниками.

Сервіс «УНІВЕРСАЛ-ОНЛАЙН» являє собою інтегрований інструментарій, який уможливлює впровадження індивідуалізованої особистісно-розвивальної системи в закладах освіти за існуючих фінансових, кадрових і організаційних обмежень – економлячи час та полегшуючи працю.